Legg

Some handmade basses from the luthier Legg from Italia.